Svenska (Sverige)English (United Kingdom)
GENERATIONSSKIFTE

Omställningsprojekt

Under åren som företagsledare har Peter G Georgson vid ett antal tillfällen ställts inför situationer där verksamheter rekonstruerats av olika skäl. Oavsett orsak till rekonstruktioner av verksamheterna så har rekonstruktionens syfte alltid varit att skapa en grund för fortsatt verksamhet.

Vid behov av kvalificerade resurser vid rekonstruktioner av verksamheter; kontakta CMG Management

 

Generationsskifte

Sverige står inför en generationsväxling. Fyrtiotalisterna är på väg ut ur arbetskraften under de närmaste tio åren och de nya babyboomarna födda runt 1990 är på väg in. Samtidigt börjar sextiotalisterna närma sig medelåldern.

 

Många åtgärder har inletts för att underlätta generationsväxlingen. En av dessa är att ägandet av ett aktie- eller personbolag överförs som arv eller gåva till arvinge vilken fortsätter med verksamheten, arvingen får därigenom en generationsväxlingslättnad i arv- och gåvobeskattningen.

 

Små företag och i synnerhet familjeföretag identifieras deras mycket starkt med sin ägare, vilket betyder att fortsättningen av hela verksamheten kan bli osäker om ägaren plötsligt dör. I en generationsväxlingsplan är därför personfrågorna och organisationen viktiga.

 

Det bästa är att inleda planeringen av generationsväxlingen så tidigt som möjligt.

Det finns i princip tre olika alternativ: företaget överförs till en arvinge, säljs eller läggs ned.

 

Vi på CMG kan hjälpa Dig/Er att

. Komma igång

. Formulera vad det är Du vill göra

. Analysera marknad samt lägga upp en plan

. Komma i kontakt med sakkunniga inom ämnet

 

 

Nyheter

2010-04-27

CMG Management AB har slutit ramavtal som affärskonsult med Energimyndigheten

Samarbetspartners

 

ALMI Företagspartner Nord

Luleå Näringsliv AB

Småbolagsknuten